» mz_mojtaba_`s posts

Popular hashtags

mojtaba zafarzadeh instagram profile of @mz_mojtaba_ - Mesimger

16.05.2019 13:26

بزرگداشت فردوسی چقدر با فردوسی بزرگ و شاهنامه آشنا هستیم؟؟؟ -------------------------------------------------------------------------- ندانی که ایران نشست منست جهان سر به سر زیر دست منست هنر نزد ایرانیان است و بس ندادند شیر ژیان را بکس همه ی یک دلانند یزدان شناس به نیکی ندارند از بد هراس چنین گفت موبد که مرد بنام به از زنده دشمن بر او شاد کام اگر کشت خواهد تو را روزگار چه نیکو تر از مرگ در کار زار همه ی روی یکسر بجنگ آوریم جهان بر بد اندیش تنگ آوریم #فردوسی #شاهنامه

Ferdowsi's Tomb آرامگاه فردوسی

151 Comments

天皇とか王様って何でこんなにチャラホヤされるか意味不明💦

24.12.2019 23:32

😍😍😍

24.12.2019 20:14

🙌

24.12.2019 15:01

😍

24.12.2019 15:01

عالی

24.12.2019 11:14

😩😩😩

19.12.2019 20:22

😍😍😍

19.12.2019 20:22

Hi

19.12.2019 19:32

Hi

19.12.2019 19:31

Hi

19.12.2019 19:31

👏👏👏

16.12.2019 09:18

سلام میتونی کتابی از شاهنامه به نثر بهم معرفی کنی

13.12.2019 18:13

👏

11.12.2019 03:54

Ох

09.12.2019 07:29

❤️🔥

08.12.2019 14:02

Inshallah

02.12.2019 13:39

کج

29.11.2019 11:04

father and creator of the entire universe in its entirety

24.11.2019 19:04

Allah

17.11.2019 12:46

Allah

17.11.2019 12:46

Allah

17.11.2019 12:46

Popular hashtags

Featured posts